Kredyty konsolidacyjne

Spirala zadłużenia to zjawisko ekonomiczne, w którym dłużnik musi zaciągać kolejne kredyty, aby móc spłacić wcześniejsze. Trzeba przyznać, że jest ono bardzo niekorzystne, ponieważ nie może ciągnąć się w nieskończoność. Odsetki narastające z tytułu nieterminowej spłaty poszczególnych zobowiązań w końcu będą tak znaczne, że niemożliwe będzie ich spłacenie. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu czy pożyczki warto zastanowić się, czy stać nas na ich spłatę. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, nie pozostaje nam nic innego jak skorzystać z oferty. W przeciwnym wypadku lepiej znaleźć inne źródło finansowania naszych codziennych wydatków.

W przypadku, gdy naszą sytuację finansową można przyrównać do spirali zadłużenia, warto zastanowić się nad tym, jak ten problem rozwiązać. Nie ma w tym zakresie jednolitego stanowiska, bowiem istnieją różne szkoły ekonomiczne, które zajmują się analizą i interpretacją tego problemu. Bez wątpienia warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Jest to osoba, która jawi się jako biegła w takich sprawach. Dzięki jej pasji i zaangażowaniu, a przede wszystkim ogromnej wiedzy z zakresu finansów, będziemy w stanie wybrać wygodne dla nas rozwiązanie, dzięki któremu zażegnamy problemy. W każdym jednak wypadku należy liczyć na jego indywidualne podejście do problemu, bowiem to, jak będziemy spłacać zobowiązanie, zależy od naszej sytuacji finansowej.

Dobrym rozwiązaniem w omawianym przypadku są kredyty konsolidacyjne. Cieszą się one niezmierną popularnością od dziesiątek lat, ponieważ stanowią bardzo ciekawą opcję finansową. W głównej mierze polega ona na tym, że wszystkie zobowiązania są łączone w jedno. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wpływa to na wysokość odsetek, bowiem naliczane są one od jednej sumy już od chwili skonsolidowania wszelkich należności. Warto nadmienić, że bez problemu możliwe jest uzyskanie przedłużenia okresu spłaty. Wynika to z faktu, że banki bardzo ochoczo udzielają kredytów konsolidacyjnych i są w stanie przyjąć warunki, które w świetle wszystkich ujawnionych okoliczności mogłyby działać na ich niekorzyść. Bardzo ważna jest także możliwość wystąpienia do organów państwowych o zapomogę na pokrycie poszczególnych rat. Wtedy konieczne jest dodatkowe wykazanie interesu prawnego danej placówki dyplomatycznej w udzieleniu takiego zabezpieczenia.

Skonsolidowane zobowiązanie to nie tylko jedna suma odsetkowa, ale również jednolite należności uboczne. Trzeba pamiętać o tym, że od wszystkich niemal kredytów i pożyczek naliczane są dodatkowe opłaty miesięczne. Są to między innymi koszty wysłania potwierdzenia bankowego czy prowizja z tytułu nieterminowej spłaty należności. Bardzo ważne jest przy tym, aby nie ociągać się nadmiernie z zapłatą poszczególnych rat. Jeżeli bank dojdzie do przekonania, że zawarliśmy umowę w złej wierze bądź w celu obejścia prawa, będzie on uprawniony do wypowiedzenia umowy konsolidacji ze skutkiem natychmiastowym. Są to na szczęście wypadki marginalne, spowodowane okolicznościami o szczególnym znaczeniu dla państwa, takich jak pranie brudnych pieniędzy czy uporczywe uchylanie się od realizacji obowiązku alimentacyjnego. Na ogół jednak sytuacje tego typu są na tyle poważne, że interwencja prawa w tym zakresie wydaje się być w pełni uzasadniona.

Nie sposób pominąć dużej wygody, jaką uzyskujemy dzięki skonsolidowaniu wszelkich posiadanych zobowiązań. Najważniejszy jest oczywiście jednolity termin spłaty. Klient jest zobligowany do zapłaty jedynie jednej raty w ciągu miesiąca. Termin płatności w każdym miesiącu jest taki sam, dlatego zdecydowanie zaleca się skorzystanie z takiej opcji. Z całą stanowczością zaznaczyć należy, że w wielu sytuacjach dla konsolidacji nie ma żadnej rozsądnej alternatywy. Na ogół ludzie korzystają właśnie z tej opcji, ponieważ wiąże się ona nie tylko z wygodą, ale również ze spokojem ducha. Dlatego nie należy zastanawiać się nad tym nadmiernie długo i wybrać ofertę, która spełni nasze najskrytsze oczekiwania w dziedzinie finansów domowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here