Podatek od sprzedaży działki budowlanej

Czasem chcemy sprzedać nieruchomość albo mieszkanie. Niekiedy jest to wynikiem przeprowadzki, czasem zdarza się, że otrzymujemy nieruchomość w spadku po dziadkach albo dalszych krewnych, ale nie chcemy w niej zamieszkać. Zamiast utrzymywać niechciane mieszkanie, podejmujemy decyzję o jego sprzedaży.
Chcąc sprzedać działkę budowlaną lub nieruchomość, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia podatku od sprzedaży nieruchomości, czyli podatku dochodowego. Podatek ten wynosi 10% lub 19% wartości sprzedaży, w zależności od tego, kiedy nieruchomość została nabyta. Istnieją jednak dodatkowe opcje prawne, które pozwalają na zwolnienie z podatku dochodowego. Jak działa podatek od sprzedaży działki budowlanej i w jaki sposób go uniknąć? Kiedy będziemy musieli go zapłacić?
Wszystko rozchodzi się o czas, jaki minął od nabycia nieruchomości do chwili sprzedaży. Jeśli upłynęło mniej niż pięć lat podatkowych, jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku. Warto wiedzieć, że lata podatkowe liczy się nieco inaczej niż lata kalendarzowe. Jeśli działkę zakupiliśmy w marcu roku dwa tysiące piątego, to odliczanie rozpocznie się od początku nowego roku, to jest od stycznia dwa tysiące szóstego. Dopiero upłynięcie pięciu lat od tej daty zwolni nas z podatku, a więc nie będziemy musieli go opłacić od stycznia dwa tysiące jedenastego. Tak samo wyglądać będzie to w sytuacji, w której nieruchomość lub działkę otrzymaliśmy w wyniku darowizny lub spadku. Warto dokładnie obliczyć moment, w którym podatek dochodowy nie będzie nas już dotyczył – w tym celu warto trzymać dokumenty i dokładnie sprawdzić daty na nich wypisane.
Przed upłynięciem tego okresu można sprzedaż nieruchomość bez płacenia podatku, jeśli zadeklarujemy, że otrzymane pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Wśród nich są zakup, remont lub aranżacja innego mieszkania lub nieruchomości, albo spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na inną nieruchomość.Ważny jest tutaj posiadany akt własności – mieszkanie, które remontujemy musi być nasze, a te, które chcemy zakupić, ma służyć nam. Nie możemy uniknąć podatku wydając pieniądze na czyjeś mieszkanie, tak samo nie uda nam się to, jeśli chcemy w ten sposób spłacić kredyt z właśnie sprzedawanego mieszkania. Na wydanie tych pieniędzy mamy dwa lata. Jeśli nie wydamy całości, do zapłaty pozostanie nam pomniejszony odpowiednio podatek i odsetki.
W przypadku sprzedaży nieruchomości to, czy jest to działka budowlana czy inny grunt, nie ma większego znaczenia. Wiele transakcji o kwotach niższych niż rynkowe są weryfikowane w celu sprawdzenia, czy celowo nie pomniejszamy wartości nieruchomości, by zapłacić mniejszy podatek. Na zaniżenie kwoty sprzedaży musimy mieć dobry powód – bardzo niekorzystną lokalizację, kiepski stan budynków, obciążenie hipoteczne. Należy wówczas wykazać, że nie da się sprzedać nieruchomości po cenie rynkowej ze względu na brak zainteresowanych.
Po zbyciu nieruchomości podatek musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego druk Pit-39, w którym wykazuje dochód ze sprzedaży. Jeśli za ten dochód zakupi się inną nieruchomość, nie zapłaci się podatku – dotyczy to również sytuacji, gdy część dochodu pochodzi ze sprzedaży a część z zaciągniętego kredytu bankowego.
Podstawą do obliczenia podatku od sprzedaży działki jest dochód ze sprzedaży. Oblicza się go odejmując koszty nabycia nieruchomości od dzisiejszej ceny sprzedaży. To od tej kwoty odlicza się dziewiętnaście procent podatku. Kwotę tę można oszacować przed planowaną sprzedażą i samemu ocenić, czy jest ona wysoka i powinniśmy przeczekać aż do upłynięcia pięciu lat podatkowych czy też chcemy sprzedaż nieruchomość teraz i opłacić podatek. Jeśli wyszliśmy „na zero” albo wręcz ponieśliśmy straty, bo koszty poniesione na nabycie domu były wyższe niż kwota, za jaką go sprzedaliśmy, podatku nie zapłacimy, bo nie uzyskaliśmy żadnego dochodu. Jeśli nieruchomość otrzymaliśmy w wyniku spadku lub darowizny, oznacza to brak kosztów nabycia – a więc podatek będzie odliczony od pełnej ceny sprzedaży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here