fundusz socjalny

Czym jest fundusz socjalny?
Tak zwany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składa się ze środków pieniężnych, które są w posiadaniu pracodawcy, który gromadzi je na indywidualnym rachunku bankowym, żeby wykorzystać ich na wsparcie socjalne, dla pracowników którzy tego potrzebują. Taki właśnie fundusz obligatoryjnie musi posiadać każdy pracodawca, który gromadzi te właśnie środki z jednostek samorządowych oraz budżetowych i jest to niezależne od tego, ile osób zatrudnia pracodawca, jak również obowiązuje to innych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą, który w danym roku zatrudniają, co najmniej 50 osób, jeżeli chodzi o pełne etaty. Te właśnie środki pieniężne, pochodzą z odpisów, które są przyznawane w wysokości dokładnie ustalonej

Na co można przeznaczyć środki z funduszu socjalnego?
Tymi właśnie środkami, zawsze zarządza przedsiębiorca, ale mogą być one przeznaczone tylko i wyłącznie na cele, związane z działalnością socjalną dla osób, które są uprawnione do otrzymania takiej właśnie pomocy finansowe, które pracownicy mogą otrzymywać, między innymi na wypoczynek – chodzi tutaj o wakacje, zarówno w kraju, jak również zagraniczne wyjazd, nie tylko pracowników, ale również ich dzieci, zawsze większość firm posiada specjalny fundusz socjalny, na dofinansowywanie kolonii oraz obozów dla dzieci pracowników. Bardzo często pracodawca oferuje także swoim pracownikom różnego rodzaju karnety oraz vouchery na przykład na siłownię, na kort tenisowy, czy też bilety do teatru, czy też do kina. Pracodawca ponadto posiada specjalny fundusz, z którego jest obowiązany udzielić swoim pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe, żeby mogli sobie kupić mieszkanie, wyremontować je, czy też wybudować dom, bądź też działka. Jeżeli chodzi o wysokość pieniędzy na ten właśnie cel, to zawsze górna kwota jest ustalona przez pracodawców, a zawsze jest to uzależnione od wysokości funduszu, jakim w danym roku dysponuje konkretne przedsiębiorstwo. Na świadczenia socjalne, składają się także, między innymi bony, czy też talony na zakupy, jak również paczki dla dzieci małoletnich, które najczęściej rozdawane są w okresie świątecznym. Zdecydowanie fundusz socjalny, przeznaczany jest na organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych dla pracowników, które zawsze działają na nich motywująco i sprawiają, że chcą oni się starać. Ponadto, dzięki takim właśnie wydarzeniom, pracownicy mają okazję lepiej się poznać, co może skutkować lepszą atmosferą w pracy, większą współpracą pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Z funduszu wypłacane są także, między innymi zapomogi dla pracowników, w razie różnych wypadków losowych, takich jak na przykład choroba pracownika, czy też jego osoby najbliższej, spłonięcie domu, jak również wielu innych wydarzeń losowych. Zapomoga taka zazwyczaj jest bezzwrotna, co w wielu sytuacjach jest dla pracownika ogromnym ułatwieniem i pozwala mu stanąć na nogi. Warto wiedzieć, że z funduszu socjalnego, nie można przeznaczać środków na różnego rodzaju szkolenia, czy też inne kursy dla pracowników, jak również dopłaty do przejazdów, upominki, jak również inne tego typy benefity.

Czy wszyscy pracownicy otrzymują takie same dofinansowanie?
Nie każdy pracownik otrzyma takie samo dofinansowanie, ponieważ jego wysokość uzależniona jest od tego, jak wysoki jest dochód w rodzinie danego pracownika, licząc kwotę, jaka przypada na każdego członka rodziny, w związku z tym nie bierze się pod uwagę dochodu tylko i wyłącznie pracownika zatrudnionego w danej firmie, ale również przy wyliczaniu kwoty dofinansowania, istotnym kryterium jest wysokość dochodów jego współmałżonka. Nie może być tak, że wszystkim pracownikom przysługuje dofinansowanie w takiej samej wielkości, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Jeżeli pracodawca przyznawałby każdemu pracownikowi dofinansowanie w takiej samej wysokości, to mógłby zostać ukarany grzywną, dlatego też nie ma się, co też dziwić, że obecnie pracodawcy bardzo się pilnują i stosują się do wymogu zróżnicowanych świadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here