Ile urlopu przysługuje pracownikowi? Staż do urlopu - pytania i odpowiedzi

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od stażu pracy. Z zgodnie z przepisami prawa przyjmuje się zasadę, iż osoba, która nie przepracowała 10 lat, będzie mogła skorzystać z 20 dni urlopowych, natomiast po 10 latach pracy dni tych będzie już 26. Czy to oznacza, że pracownik musi mieć faktyczne zatrudnienie, aby ustalono mu długość tzw. stażu urlopowego? Czy musi pracować w jednej firmie? Co jeszcze bierze się pod uwagę przy wyliczaniu stażu urlopowego? Staż do urlopu – poniżej znajdują się wyjaśnienia nurtujących pytań
Na liczbę przysługujących dni urlopowych wpływ oczywiście ma podjęta praca u konkretnego, obecnego pracodawcy ale również u pracodawców wcześniejszych, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz rodzaj wypowiedzenia umowy czy umów pracę. Okresy pracy są sumowane. Nie bez znaczenia są także: przebywanie na urlopie bezpłatnym (również u wcześniejszych pracodawców, ale też szkoleniowym, na którym pracownik sam podnosi swoje kwalifikacje, bez polecenia swojej obecnej firmy), długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbyta czynna służba wojskowa oraz służba wojskowa o charakterze zawodowym, pełnienie służby funkcjonariusza lub policjanta. Powiększenie stażu pracy można uzyskać również pracując w formie płacy nakładczej, czyli takiej, którą przeważnie wykonuje się w domu (tzw. praca chałupnicza). Osoba, która pracowała w gospodarstwie rolnym, należącym do niej lub współmałżonka, albo pomagała rodzicom lub teściom w utrzymaniu gospodarstwa przed jego objęciem (od ukończenia 16 roku życia, nie wcześniej niż po 1 stycznia 1983 roku) również może doliczyć ten czas do swojego stażu urlopowego.
Pracownikowi, który otrzymał odszkodowanie z racji skrócenia okresu wypowiedzenia jego umowy o pracę oraz pracownikowi, który miał przyznane wynagrodzenie zgodnie z orzeczeniem sądu przywracającym go na swoje stanowisko lub otrzymał odszkodowanie z powodu bezzasadnego zwolnienia z pracy przez pracodawcę również zostanie powiększony czas urlopowego stażu.
Duży wpływ na to, ile mamy urlopu będzie zależało od czasu naszej nauki (obojętne w jakiej formie: dziennej, zaocznej czy wieczorowej). Ukończenie szkoły zawodowej lub równorzędnej liczone jest jako maksymalnie trzy lata. Szkoła średnia zawodowa to nie więcej niż pięć lat. W obu przypadkach ważny jest czas trwania nauki przewidziany programem nauczania. Szkoła średnia zawodowa dla osób po szkołach zasadniczych to również dodanie pięciu lat. Szkoła średnia ogólnokształcąca to dodanie czterech lat do stażu pracy, natomiast szkoła policealna sześć lat. Ukończenie studiów wyższych (bez znaczenia jakiego stopnia: licencjackich, inżynierskich czy magisterskich, na jednym lub wielu kierunkach) jest równoznaczne z ośmioma latami pracy. Należy podkreślić fakt, iż okresy nauki nie sumują się. Zawsze uwzględniane jest najkorzystniejsze dla pracownika rozwiązanie. Nie ma również znaczenia, czy ukończono szkołę średnią zawodową o dwóch różnych profilach i do tego ogólnokształcącą. Tak więc magister studiów ekonomicznych, który ukończył liceum ogólnokształcące nie może dodać czterech lat za liceum do ośmiu lat za szkołę wyższą i cieszyć się dwunastoletnim stażem urlopowym – maksymalna liczba zawsze będzie wynosiła osiem. Ale jest to mimo wszystko korzystne dla osób, które poświęciły wiele lat na swoją edukację. Po dwóch latach faktycznej pracy na umowę o pracę, będą mogły cieszyć się z dodatkowych sześciu dni urlopu, które zostaną im dodane w momencie uzyskania dwuletniego zatrudnienia. Jeżeli dwuletni staż pracy przypadnie im np. w sierpniu, to we wrześniu przyznane zostaną im już dodatkowe dni urlopowe. Natomiast od kolejnego roku będą korzystali z urlopu w pełnym wymiarze.
Udokumentowanie swojego stażu urlopowego leży oczywiście po stronie pracownika. Powinien on przedłożyć swojemu pracodawcy dokumenty potwierdzające staż pracy m.in. świadectwa pracy i świadectwa ukończenia szkół, dyplomy studiów wyższych oraz inne istotne dokumenty (np. zaświadczenia), które pomogą wyliczyć dni urlopowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here