Praca w zrównoważonym systemie czasu pracy

Systemy czasu pracy ustalają wymiar godzin przepracowywanych przez pracownika w danym dniu, tygodniu czy w miesiącu pracy. Jednym z ich rodzajów jest system równoważnego czasu pracy. Oprócz niego w kodeksie pracy istnieje podstawowy czas pracy.

Na początek warto zastanowić się co to jest tak naprawę system czasu pracy. Otóż zgodnie z kodeksem pracy jest t zbiór norm regulujących czas pracy. System czasu pracy określa rozłożenie czasu pracy w każdym dniu, tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym.
Każdy z nas wykonuje inną pracę zarobkową. Niektórzy z nas wykonują prace w stałych godzinach. Chodzi tu zwłaszcza o pracowników biurowych, którzy każdego dnia rozpoczynają prace o tej samej godzinie i kończą prace również o tej samej godzinie. Osoby takie zazwyczaj pracują w podstawowym czasie pracy. Polega ona na tym, że pracownik pracuje każdego dnia tylko i wyłącznie przez osiem godzin. Jego czas pracy nie może być ani wydłużony, ani też skrócony. Co więcej zazwyczaj osoba pracująca w podstawowym czasie pracy pracuje przez pięć dni w tygodniu natomiast dwa dni ma wolne. Osoba taka może pracować na pierwszą, drugą zmianę lub nockę. Co więcej może ona świadczyć pracę w stałych godzinach na przykład o dziewiątej do siedemnastej.
Oprócz pracy w podstawowym czasie pracy, w kodeksie istnieje zapis o tym, że można świadczyć pracę w równoważnym czasie pracy. Wiele osób często zastanawia się co to jest równoważny czas pracy?
Otóż ten czas pracy ma zastosowanie głownie w sektorze handlowym, gdzie grafik pracowników musi być odpowiednio dopasowany do potrzeb sklepu oraz potrzeb odwiedzających go klientów.
Równoważny czas pracy polega na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu najdłużej do dwunastu godzin, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu czy też udzieleniu dni wolnych od pracy. Pracownik pracujący w równoważnym systemie pracy może najkrócej pracować cztery godziny, a najdłużej dwanaście godzin. Wyjątek stanowią szczególne niebezpieczne sytuacje np. gdy w zakładzie pracy wybuchnie pożar czy dojdzie do powodzi i w takich wyjątkowych sytuacjach czas pracy może trwać dłużej niż dwanaście godzin.
System równoważnego czasu pracy dokładnie określa artykuł 135 obowiązującego kodeksu pracy.
Osoba sporządzająca grafiki dla pracowników zgodnie z zasadami równoważnego systemu czasu pracy musi równoważyć czas pracy w taki sposób, aby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.
Warto zaznaczyć, że okres rozliczeniowy tego czasu pracy może być różny i może wynosić kwartał. O tym w jakim czasie będą rozliczane godziny pracy przepracowane przez danego pracownika decyduje firma, która to określa dokładnie ile trwa okres rozliczeniowy. Jest on zawsze odpowiednio dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy.
Jeżeli praca jest związana i w dużej mierze uzależniona od pór roku lub warunków atmosferycznych jakie panują na dworze to wówczas okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do czterech miesięcy. Dzięki wydłużeniu okresu rozliczeniowego równoważnego czasu pracy pracodawca może lepiej zadbać o swoje interesy oraz o ilość i jakość wykonanej pracy. Jest to szczególnie istotne oraz niezwykle pomocne w takich sektorach gospodarki jak na przykład budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturalne, rolnictwo oraz ogrodnictwo.
System tego czasu pracy może być również zastosowany przy dozorze urządzeń. W takich okolicznościach dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do szesnastu godzin, przy okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca.
Warto wiedzieć o tym, że w równoważnym systemie czasu pracy występuje odstępstwo od jedenastogodzinnego odpoczynku pracownika. Zamiast tej przerwy pracownik bezpośrednio po ukończeniu pracy ma prawo do odpoczynku w wymiarze co najmniej tylu godzin, ile przepracował.
Każdy pracodawca powinien pamiętać o tym, że system równoważnego czasu pracy nie może być stosowany łącznie z przerywanym systemem czasu pracy.
Równoważny czas pracy ma sporo plusów i minusów. Co prawda czasem możemy pracować krócej, niemniej musi to być zbilansowane innym dniem kiedy to musimy świadczyć pracę nawet dwanaście godzin co z kolei jest bardzo męczące.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here