Plan oszczędnościowy jako sposób na zabezpieczenie przyszłości dziecka

Zabezpieczenie przyszłości dzieci często stanowi główny cel naszego życia. Jednak niewielu z nas jest w stanie regularnie oszczędzać, by tę przyszłość zabezpieczyć. Często problemem jest niewystarczająca wartość miesięcznych dochodów, które wystarczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków. Należy jednak pamiętać, że długoterminowe oszczędzanie nie wymaga od nas odkładania bardzo dużych sum. Uzbieranie znacznego kapitału pochodzącego z niewielkich miesięcznych składek jest możliwe dzięki długiemu okresowi trwania oszczędzania i mechanizmu procentu składanego.

Zapewne większość z nas chciałaby zapewnić swoim dzieciom lub wnukom bezpieczną przyszłość. Gdy nasze dzieci są jeszcze małe często uważamy, że ich dorosłość to jeszcze bardzo odległa sprawa. Niestety takie myślenie nie jest do końca słuszne, gdyż im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym przyszły kapitał będzie znacznie większy, a miesięczna składka może być niższa.

Warto pomyśleć jak dużo łatwiejsze byłoby życie naszych dzieci, gdyby w momencie wejścia w dorosłość posiadały już na koncie kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Wielu młodych ludzi nie posiadających takiego wsparcia jest zmuszonych zaciągać wysokie kredyty na zakup własnego mieszkania lub wobec braku zdolności kredytowej – http://pamietnikwindykatora.pl/jak-banki-oceniaja-zdolnosc-kredytowa/ – wynajmować i własnym kosztem dawać zarobek innym. Możemy spróbować ograniczyć naszym dzieciom stres związany z wejściem w dorosłość dając im pakiet startowy. Wystarczy tylko odpowiednio wcześnie zacząć oszczędzać niewielkie kwoty.

Długoterminowe oszczędzanie jest bardzo korzystne ze względu na działanie procentu składanego. Mechanizm działania procentu składanego polega na doliczaniu bieżących odsetek do kapitału i naliczaniu kolejnych już od całości. Należy zwrócić uwagę, że im dłuższy jest okres oszczędzania, tym silniejsze jest działanie procentu składanego. Dla przykładu porównajmy 10 i 20 letni okres oszczędzania składki 200 zł miesięcznie. Przyjmiemy założenie, że roczna stopa zwrotu inwestycji wyniesie około 4%. Wówczas w ciągu 10 lat uzbieramy około 30.000 zł natomiast po 20 latach oszczędzania będzie to już około 75. 000 zł. Różnica jest zatem znaczna i przemawia na korzyść długoterminowego oszczędzania.

Warto również porównać dwa systemy oszczędzania różniące się miedzy sobą okresem trwania oraz wysokością składki. Pierwszy, gdy oszczędzać zaczynamy już w momencie narodzin dziecka, oraz drugi w sytuacji, gdy dziecko osiąga 10 lat. Jeśli naszym celem będzie zabezpieczenie przyszłości dziecka i jego bezpieczny start w dorosłe życie, to pakiet startowy będzie mu niezbędny w momencie ukończenia studiów (zwykle wtedy nasze dziecko ma 24 lata). W pierwszym przypadku okres oszczędzania wyniesie więc 24 lata. Sprawdźmy zatem jaką kwotę uzbieramy odkładając 100 zł miesięcznie. Przyjmujemy oczywiście założenie o 4 % średniorocznej stopie zwrotu. W tym przypadku uzbieramy kwotę około 50. 000 zł. Jeśli zaczniemy oszczędzać 10 lat później, to przy takich samych założeniach, co do wysokości składki i rocznej stopy zwrotu, uzbieramy kapitał w wysokości około 22. 000 zł. Kwota będzie więc ponad dwukrotnie niższa. Jaką składkę miesięczną musielibyśmy zatem odkładać przez 14 lat, aby uzyskać 50. 000 zł ? Okazuje się, że kwota musiałaby być znacznie wyższa i wynosić około 220 zł. Gdybyśmy jednak odkładali 220 zł od momentu narodzin dziecka, czyli przez 24 lata, to po tym okresie uzbierany kapitał wraz z odsetkami wyniósłby około 100. 000 zł. Zastanówmy się więc, kiedy warto zacząć oszczędzać i który wariant będzie dla nas bardziej odpowiedni.

Ciekawym rozwiązaniem oprócz planów oszczędnościowych mogą być również programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe, inaczej zwane ubezpieczeniami posagowymi. Mechanizm ich działania nieco różni się od zwykłych planów oszczędnościowych, gdyż oprócz części inwestycyjnej zawierają one również część ubezpieczeniową. Część ubezpieczeniowa ma służyć zabezpieczeniu dziecka na wypadek śmierci rodziców, zapewniając mu wypłatę z góry określonej kwoty. Kwota wypłaty jest zazwyczaj stała, a jej wysokość reguluje odprowadzana składka na część ubezpieczeniową. Z kolei część inwestycyjna funkcjonuje podobnie do konta oszczędnościowego, a jej wysokość będzie uzależniona od dokonanych wpłat i średniorocznej stopy zwrotu. Część ubezpieczeniową można porównać do polisy lub ubezpieczenia na życie: http://pamietnikwindykatora.pl/definicja-i-funkcje-ubezpieczenia-na-zycie/, więc jeśli dane zdarzenie nie znajdzie skutku, środki wpłacone na tę cześć nie zostaną wypłacone.

Dokonując wyboru miedzy polisą ubezpieczeniową, a zwykłym planem oszczędnościowym warto zwrócić uwagę na koszty funkcjonowania obu produktów, porównać możliwe wypłaty i wybrać rozwiązanie bliższe naszym oczekiwaniom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here