O umowie o dzieło

Już wkrótce nastąpi czas otrzymywania potwierdzeń finansowych związanych z naszymi zarobkami za zeszły rok. Będziemy musieli uporządkować wszystkie nasze dochody za rok ubiegły. Trzeba pamiętać o różnych kwestiach dotyczących różnych firm, z którymi umowy zawieraliśmy. Jednym z rodzajów umów jest umowa o dzieło. Na podstawie umowy o dzieło możemy wywnioskować, że jest to zależność między zleceniodawcą a wykonawcą, czy też zleceniobiorcą. Zleceniodawca zleca jednorazowo wykonanie jakiegoś zadania polegającego na przerobieniu przedmiotu albo też jego wykonaniu. Może to być uczestnictwo na planie filmowym, uczestnictwo albo organizacji w konferencji, wykonanie utworu, napisanie książki, a także zreperowanie mebli. Umowa o dzieło może być zawarta tak pomiędzy oso­bami fizycznymi, jak i prawnymi czy też jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej. Zatrudniony na podstawie umowy o dzieło nie otrzymuje żadnych korzyści, które są zapewnione dla zatrudnionych w ramach umowy o pracę, ma natomiast obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy i zapewnić higienę.
Umowa o dzieło wymaga też odpowiedniej zapłaty za wykonywane przez daną osobę zadania. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła może być okre­ślona ryczałtowo, jeśli istnieją podstawy do wskazania takiego wynagrodzenia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób powinno wyglądać wynagrodzenie i kwestia wypłat w ramach umowy o dzieło wystarczy wpisać w wyszukiwarkę takie hasła jak: „umowa o dzieło podatki”, „umowa o dzieło koszty uzyskania przychodu”, „umowa o dzieło zus”, „umowa o dzieło wypłata”, „umowa o dzieło jak płacić”, „umowa o dzieło zaliczka na podatek”. Przychody, które uzyskuje się z tytułu usług wykonanych na podstawie umowy o dzieło, należy uznać za przy­chody z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli tylko wykonane są przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą albo też np. jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej. Spo­sób opodatkowania przychodów z racji wykonywania umowy o dzieło nie dotyczy jednak przychodów, które były uzyskane na podstawie umów, które zawarto w ramach działalności gospodarczej, która była prowadzona poza działalnością rolniczą, a także w przypadku umów o zarządzanie przedsię­biorstwem. Inaczej te kwestie wyglądają w przypadku umowy zlecenie, która również określana jest jako umowa cywilnoprawna. W tym jednak przypadku zleceniobiorca powinien wykonać osobiście określone czynności, ale nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt. Jednak w ramach umowy zleceniobiorca może pozwolić na wykonanie pracy osobie trzeciej. Wtedy to zarówno zleceniobiorca, jak i jego zastępca, są odpowiedzialni za wykonanie zlecenia. Umowa zlecenie powoduje, że zobowiązuje do wykonania określonej czynności prawnej zleceniobiorcy. Umowa zlecenie powinna zostać zawarta na piśmie i zostać podpisana przez obydwie strony. Wiąże się z możliwością wyznaczania sobie miejsca, w którym się pracuje i terminie, w którym będzie się pracowało. Pozwala na bycie elastycznym, co jest sporą zaletą, zwłaszcza dla studentów. Mogą oni dzięki temu dopasować sobie godziny pracy do swoich potrzeb. Studentów nie obejmuje również część ubezpieczeniowa, co sprawia, że otrzymają więcej pieniędzy na rękę, ale i zleceniodawca może dzięki temu zaoszczędzić więcej kosztów. Stawka umowy zlecenie powinna wynosić tyle, ile najniższa minimalna pensja, a zleceniodawca powinien prowadzić również z tego tytułu ewidencję. Umowa zlecenie oznacza, że należy odprowadzać składki na zakład ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowe jest rentalne i emerytalne, natomiast chorobowe jest dobrowolne. W przypadku, gdy zleceniobiorca zawiera umowę z własnym pracownikiem, który jest również zatrudniony w ramach umowy o pracę, to zleceniobiorca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jak zatem widać, są różne formy zatrudnienia i różne formy zatrudnienia opłacają się całkiem innym osobom w zróżnicowanym stopniu. Nasze preferencje będą się zatem zmieniać w zależności od naszych wymagań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here