Doradca kredytowy

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego nierzadko uchodzi za jedną z ważniejszych i najtrudniejszych w życiu. Przed wyborem konkretnej oferty kredytowej, zwłaszcza w przypadku kredytu hipotecznego warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą kredytowym, który pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, dzięki czemu możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym wprowadziła dwa odrębne podmioty: niezależnego doradcę i agenta niezależnego doradcy, pośrednika powiązanego oraz agenta pośrednika powiązanego (zwanego inaczej ekspertem kredytowym lub specjalistą do spraw kredytów). Każda z tych osób ma prawo uczestniczenia w pośredniczeniu przy zawieraniu kredytów, a nadto musi uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymać wpis do rejestru doradców, opłacać składkę członkowską oraz posiadać ubezpieczenie OC.

Z kolei pośrednik kredytowy jest zobowiązany do zdania egzaminu państwowego poprzedzonego odbyciem specjalistycznego szkolenia. Pośrednik kredytowy jest powiązany z instytucjami finansowymi. Wynagrodzenie otrzymuje z banku, w którym finalnie zostanie uruchomiony kredyt, a klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z świadczonymi przez niego usługami. Ustawa o kredycie hipotecznym nałożyła na pośredników kredytowych obowiązek informacyjny, zatem klient przed podjęciem współpracy, powinien otrzymać od pośrednika wykaz banków z którymi współpracuje. Następnie już przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty kredytowej klient powinien zostać uprzedzony o tym jakie wynagrodzenie otrzyma pośrednik kredytowy z banku, do którego ma zostać złożony wniosek kredytowy. Powyższe ma uchronić klienta przed przystąpieniem do umowy kredytowej w banku gdzie pośrednik otrzyma najwyższe wynagrodzenie.

Korzyści ze współpracy z doradcą kredytowym

Niezależny doradca kredytowy z wieloletnim doświadczeniem z pewnością pomoże w szczegółowym przeanalizowaniu poszczególnych ofert kredytowych jak również we wskazaniu ich mocnych i słabych stron oraz w niezwykle istotnym i czasochłonnym skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Poprawie przygotuje wszelkie formularze i druki bankowe, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu, gdyż profesjonalista już podczas jednego spotkania zaprezentuje najlepsze oferty kredytowe w oparciu o szeroką analizę zdolności kredytowej. Doradca kredytowy pomoże również w reprezentowaniu klienta przed bankiem, a ponadto powinien towarzyszyć w procesie zawierania umowy kredytowej i służyć profesjonalną pomocą na późniejszych etapach realizacji zaciągniętego zobowiązania kredytowego, zwłaszcza w przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczonego hipoteką.

Jeżeli szukasz więcej informacji, sprawdź stronę – doradca kredytowy Tomasz Wostal – dowiedz się więcej.

Jak wybrać odpowiedniego doradcę kredytowego?

Bez wątpienia dość trudno wybrać doświadczonego doradcę kredytowego, którego obdarzymy zaufaniem. Zanim udamy się do konkretnego doradcy warto zapytać swoich bliskich czy mieli już wcześniej doświadczenia z taką osobą i czy mogą ją polecić z czystym sumieniem. Z pewnością takie opinie mogą okazać się niezwykle pomocne, szczere i niewymuszone. W dalszej kolejności warto poszukać informacji na forach internetowych lub stronach firm z zakresu doradztwa kredytowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here