Zeznanie podatkowe

Początek nowego roku to zazwyczaj dla wielu ludzi czas podsumowań roku poprzedniego. Robimy podsumowania, co nam się udało, co nam się nie udało, co można zrobić lepiej w przyszłości. Każde nasze działanie powoduje jakiś efekt. Zwykle analizujemy także poprzedni rok pod kątem zawodowym. Musimy zebrać wszystkie informacje które będą nam potrzebne do rozliczenia rocznego PIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych to podatek, który musimy opłacać, każdy człowiek. Zazwyczaj nie lubimy podatków, ponieważ obniżają one nasze wynagrodzenie netto, które dostajemy do ręki. Trudno wyobrazić sobie jak może funkcjonować kraj bez podatków, ponieważ za nasze podatki można wiele zrobić – służba zdrowia, drogi, działalność instytucji rządowych, samorządowych, szkół. Wszystko jest odpowiednio stworzone i przemyślane, aby nasze podatki pokrywały pewne zobowiązania. Dlatego też pod koniec każdego roku albo na początku każdego roku musimy zastanowić się jak wyglądała nasza zawodowa droga. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby myśleć o planowanym na kolejny rok awansie, ale także o poukładanie wszystkiego to miało miejsce w minionym roku jeśli chodzi o przerwy i zmiany pracy. Od każdego pracodawcy musimy otrzymać dokument PIT. Chyba, że gdzieś mieliśmy tylko umowę zlecenie albo umowę o dzieło do 200 złotych, wtedy mogła być ona rozliczona ryczałtowo i pracodawca nie musi wystawiać nam dokumentu PIT. Warto odpowiednio wcześnie zastanowić się od ilu pracodawców musimy otrzymać dokument PIT. Warto o tym wiedzieć aby później móc dochodzić swoich praw. Jeżeli nie otrzymamy na czas dokumentu PIT od każdego pracodawcy od którego powinniśmy go otrzymać, musimy interweniować. Dlatego właśnie już na początku każdego roku warto zrobić sobie listę u jakich pracodawców pracowaliśmy w poprzednim roku. Oczywiście wiele ludzi pracuje przez wiele lat tylko i wyłącznie na umowę o pracę u jednego pracodawcy i otrzymuje tylko jeden PIT. Jest to sytuacja bardzo częsta. Jednak wielu ludzi dorabia także u innych pracodawców na przykład robiąc małe zlecenia albo małe dzieła na niewielkie kwoty. Dlatego też warto uświadomić sobie u jakich pracodawców pracowaliśmy i od kogo właściwie mamy otrzymać PIT aby niczego nie pominąć i nie mieć później kłopotów z urzędem skarbowym. Umowa zlecenie pit również obowiązuje, chyba, że ma wartość do 200 złotych. Jednakże niektóre interpretacje nakazują jednak wystawić PIT za taką umowę, a co najważniejsze, jest możliwość policzenia od tej kwoty kosztów uzyskania przychodu i dopiero później naliczenia podatku. Tak może stać się w sytuacji kiedy umowa nie sugeruje jednoznacznie jaka będzie jej wartość całkowita, ponieważ ona zależy na przykład od ilości przepracowanych godzin. Aspekty prawne dotyczące pracy na umowę zlecenie są nawet bardziej skomplikowane niż przy umowie o pracę. Jeżeli mówimy o małych kwotach, warto wiedzieć czy pracodawca ma naliczać koszty uzyskania przychodu czy też ma ich nie naliczać. Prawidłowe wystawienie i obliczenie pita należy do naszego pracodawcy. Jednakże warto abyśmy i my sprawdzili poprawność tego dokumentu, dla własnego dobra. Jeżeli będą na nim rażące błędy, może w przyszłości okazać się, że również my mieliśmy sprawdzić poprawność dokumentu PIT. Warto, aby każdy pracodawca w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez właściwe instytucje, wystawił każdemu pracownikowi PIT. Jeżeli stosunek pracy z pracownikiem uległ już rozwiązaniu to nie ma żadnych przeszkód aby PIT wysłać pocztą. Jest to normalna druga dostarczenia dokumentu PIT pracownikowi, z którym nie ma już kontaktu. W praktyce wysyła się dokument PIT na adres, który pracownik podał jako adres korespondencyjny. Czasami pracownik nie odbierze takiego dokumentu i dokument trafi z powrotem do pracodawcy. W takiej sytuacji zawsze należy przechowywać potwierdzenie wysłania listu. Jest to jedyna szansa aby w przyszłości nie mieć kłopotów. Jeżeli pracownik jest świadomy tego, że od jakiegoś pracodawcy nie otrzymał PITu, ma obowiązek mimo wszystko uwzględnić te dochody w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here