Studia rolnicze

Studia rolnicze w dwudziestym pierwszym wieku nie są taką prostą sprawą. Studiując rolnictwo student poza wiedzą biologiczną i chemiczną poznaje tajniki marketingu oraz zarządzenia, ekonomii i nowych technologii, które wykorzystywane są w tej branży. Studia te mają charakter przyrodniczo – techniczny.
Podczas studiów rolniczych student od podstaw uczy się prowadzenia gospodarstwa rolnego, opanowuje wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynku produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.
Osoby, które ukończą studia rolnicze mogą znaleźć pracę w agrobiznesie, organizacjach zajmujących się ochroną i odnową środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, redakcjach czasopism rolniczych, administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej w resortach związanych z rolnictwem, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem i płodami rolnymi.
Podczas rekrutacji na studia rolnicze brane są pod uwagę wyniki z matury z biologii, chemii, matematyki, fizyki, geografii, a także języka obcego nowożytnego.
Kierunki studiów rolniczych przedstawiają się następująco:
– agrobiznes
– agrochemia
– agroleśnictwo
– behawiorystyka zwierząt
– bezpieczeństwo żywności
– biogospodarka
– bioinżynieria zwierząt
– biotechnologia stosowana roślin
– doradztwo w obszarach wiejskich
– environmental protection
– hipologia i jeździectwo
– hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
– hortiterapia
– inżynieria i gospodarka wodna
– inżynieria rolnicza
– inżynieria rolnicza i leśna
– leśnictwo
– medycyna roślin
– ochrona przyrody
– rolnictwo
– rybactwo
– sztuka ogrodowa
– zielarstwo
– zielarstwo i terapie roślinne
– zootechnika
– żywienie człowieka i ocena żywności
– żywienie zwierząt
– gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
– ogrodnictwo
– ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
– technika rolnicza i leśna
– technologia drewna
– technologia żywności i żywienie człowieka
– zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Kierunki rolnicze można studiować na uczelniach:
– w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dostępne tam kierunki to: bezpieczeństwo żywności, inżynieria i gospodarka wodna, zootechnika, bioinżynieria zwierząt, leśnictwo, żywienie człowieka i ocena żywności, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz rolnictwo
– we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym, dostępne tam kierunki to: agrobiznes, ogrodnictwo, biotechnologia stosowana roślin, rolnictwo, medycyna roślin oraz technika rolnicza i leśna
– w Szczecinie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, jedynym dostępnym tam kierunkiem jest rolnictwo
– w Radomiu na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym imienia Kazimierza Pułaskiego, jedynym dostępnym tam kierunkiem jest agrochemia
– w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym imienia Hugona Kołłątaja, dostępne tam kierunki to: biogospodarka, leśnictwo, sztuka ogrodowa, bioinżynieria zwierząt, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, environmental protection, rolnictwo oraz zootechnika
– w Koszalinie na Politechnice Koszalińskiej, jedynym dostępnym tam kierunkiem jest technika rolnicza i leśna
– w Poznanie na Uniwersytecie Przyrodniczym, dostępne tam kierunki to: inżynieria rolnicza, leśnictwo, ochrona przyrody, rolnictwo, zootechnika oraz żywienie zwierząt
– w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich, dostępne tam kierunki to: ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, rolnictwo oraz zootechnika
– w Lublinie na Uniwersytecie Przyrodniczym, dostępne tam kierunki to: agrotechnika, behawiorystyka zwierząt, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, hortiterapia, inżynieria rolnicza i leśna, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, zielarstwo i terapie roślinne oraz zootechnika
– w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, dostępne tam kierunki to: leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia drewna oraz technologia żywności i żywienie człowieka
– w Białymstoku na Politechnice Białostockiej, jedynym dostępnym tam kierunkiem jest leśnictwo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here