firma jednoosobowa

Prowadząc działalność gospodarczą sama musisz martwić się o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne między innymi Emerytalne, a także zdrowotne. Terminowe i regularne płacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest to jeden z najważniejszych obowiązków, które posiada przedsiębiorca. Jak wygląda ZUS w przypadku samozatrudnienia? Bez obaw! Poznaj jakie są Twoje obowiązki, oraz jakie ulgi Cię obowiązują.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/samozatrudnienie-zus/

Samozatrudnienie, a ZUS

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej posiada zarówno wady jak i zalety. Jeżeli jesteś zatrudniony na umowie o pracę, to nie myślimy o wszystkich składkach ZUS. Odpowiada za nie Twój pracodawca. My nie musimy się nimi martwić.

Sytuacja jednak ulega zmianie, w momencie gdy rejestrujemy swoją działalność gospodarczą. Od tej pory to my musimy odpowiadać za regularne i terminowe płacenie składek społecznych.

Składki które nas obowiązują to: składka zdrowotna, emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz dobrowolnie chorobowa.

Cześć przedsiębiorców musi jeszcze do tego wpłacać pieniądze na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz fundusze: Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Emerytur Pomostowych (w przypadku jeżeli zatrudniają pracowników). 

Na początku naszej przygody z biznesem możemy skorzystać z ulgi na ZUS. Dzięki niej płacimy niższe składki przez okres 30 miesięcy. Po zakończeniu ulg jednak omijają nas wszystkie przyjemności i musimy płacić ubezpieczenie społeczne od podstawy, które jest niższe niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Minimalna kwota składek w roku 2020 wynosiła 1069,14 zł, a dodatkowo do tego 362,34 zł ubezpieczenia zdrowotnego.

Samozatrudnienie – ZUS i ulgi

Na początku kariery początkujący przedsiębiorca ma prawo do wykorzystania szeregu ułatwień, które zdecydowanie uproszczoną mu start w biznesie. Korzystanie z takich ulg nie jest obowiązkowe. Możemy, ale nie musimy wcale z nich korzystać. Warto jest jednak o nich wiedzieć, ponieważ nie wiemy w jakim momencie możemy mieć takie możliwości. Jednak wszystko ma swoje plusy i minusy. To, że odprowadzasz mniejsze składki ZUS, decyduje również o mniejszej rencie czy emeryturze w przyszłości.

Ulga na start jest to propozycja, dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy zakładają swoją działalność lub mija przynajmniej 60 miesięcy przerwy od zamknięcia poprzedniego biznesu. Dzięki takiej uldze, przez okres pół roku płacimy tylko składkę zdrowotną. Na rok 2020 wynosi ona minimalnie ok. 360 zł.

Obniżony ZUS przysługuje osobom, które wykorzystały już ulgę na start. Dzięki niej przez 2 lata będzie można płacić preferencyjne składki. Małe firmy Mogą skorzystać również z ulgi Mały ZUS Plus.

Zobacz też: http://www.inwestycyjnawolnosc.pl/porady-finansowe-warrnena-buffetta/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here