Jak poprawić dyscyplinę płatniczą kontrahentów?

Długie oczekiwanie na pieniądze z faktury znacząco utrudnia funkcjonowanie wielu przedsiębiorstwom. W wielu branżach codziennością jest oczekiwanie na zapłatę faktury z odroczonym terminem płatności, 30, 60 a nawet 90 dni! Jak przyspieszyć wpływy pieniędzy z faktur na firmowe konto? Rozwiązaniem jest faktoring, który pozwala zachować płynność finansową firmy, a także dyscyplinuje kontrahentów do szybszego opłacania faktur.

Pieniądze zamrożone w fakturach, czyli ważny problem polskich przedsiębiorstw

Wiele firm w Polsce zmaga się z problemem zbyt długiego oczekiwania na pieniądze z odroczonej płatności, m.in. faktur przelewowych. Taki stan rzeczy może zaburzać płynność finansową, ponieważ brak środków na koncie nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku płacenia podatków, składek ZUS i ponoszenia innych kosztów, w tym opłacania wynagrodzeń. Długie terminy wystawianych faktur mogą doprowadzić do zachwiania płynności finansowej, a to z kolei może blokować planowanie inwestycji.

Jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca oczekujący na zapłatę?

Według polskiego prawa za każdy dzień zwłoki w płatności wierzyciel może naliczać dłużnikowi odsetki, jednak nie są one wysokie i nie zawsze przyspieszają spłatę długu. Ponadto do przeterminowanych faktur można doliczać kwotę do 40 € na rzecz kosztów windykacji, choć w przypadku większych należności ona również jest symboliczna. Poza tym, obarczanie kontrahenta dodatkowymi kosztami przyczynia się niekiedy do zepsucia relacji i stracenia kolejnych szans na zarobienie pieniędzy. Lepszym wyjściem bywa faktoring, czyli zapobieganie zatorom płatniczym poprzez wypłacanie środków z faktury przed terminem jej spłaty.

Jawny faktoring narzędziem wpływu na kontrahenta

Jedną z wygodniejszych opcji pozwalających na uzyskanie środków z faktur stanowi faktoring jawny, w którym dochodzi do jawnej cesji wierzytelności. Innymi słowy, firma faktoringowa staje się jej nabywcą i to ona zajmuje się prowadzeniem rozliczeń i monitorowaniem należności. Przedsiębiorstwo zatem zyskuje środki finansowe, motywując jednocześnie kontrahenta do terminowej zapłaty zobowiązania. Faktor w tej opcji, na życzenie Klienta może oferować także wsparcie w zakresie windykacji długu.

Kiedy ten rodzaj faktoringu jest odpowiedni dla przedsiębiorstwa? Przede wszystkim w momencie gdy dwustronna umowa nie wyklucza korzystania z faktoringu, czyli gdy umowa o współpracy z kontrahentem nie zawiera zapisów o zakazie cesji wierzytelności. Z tego narzędzia warto skorzystać, jeśli chce się dyscyplinować klientów do terminowych spłat zobowiązań – jeśli od początku informujesz ich o cesji zapłacą ci szybciej i chętniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here