Geografia jako kierunek studiów

Geografia to nauka o miejscach i relacjach między ludźmi a ich otoczeniem. Geografowie badają zarówno fizyczne właściwości powierzchni Ziemi, jak i rozprzestrzeniające się w niej społeczeństwa ludzkie. Badacze analizują również, w jaki sposób kultura ludzka wchodzi w interakcję ze środowiskiem naturalnym oraz w jaki sposób poszczególne miejsca na kuli ziemskiej mogą mieć wpływ na ludzi. Geografia stara się zrozumieć, gdzie znajdują się rzeczy, dlaczego powstały, jak się rozwijają i zmieniają w czasie.
Widziałeś kiedyś dziwną formację skalną i zastanawiałeś się, jak ona powstała? Czy obejrzałeś film dokumentalny o zatłoczonym slumsie i chciałeś zrozumieć, dlaczego ludzie żyją w tak złych warunkach? Jeśli zdecydujesz się studiować geografię na uniwersytecie, będziesz mieć szansę na zbadanie tego typu pytań i wiele, wiele więcej. Rzeczywiście, dziedziny geografii są jednymi z najbardziej zróżnicowanych; łatwiej jest traktować to jako szerokie pole akademickie, niż pojedynczy przedmiot.
Ogólnie mówiąc, geografia jest uważana za naukę, która próbuje wyjaśnić otaczający nas świat oraz wpływ czynników i wydarzeń naturalnych i wywołanych przez człowieka. Osoby, które zdecydują się studiować geografię, zazwyczaj będą koncentrować się na geografii fizycznej (badaniu fizycznych procesów i środowiska naturalnego) lub geografii człowieka (dotyczy to społeczeństw ludzkich i relacji między ludźmi a planetą). Pierwszy z tych wątków jest ściśle związany z naukami o Ziemi, a drugi z naukami społecznymi, takimi jak socjologia, antropologia i polityka.
Tematy, które omówisz na tym kierunku studiów, będą w dużej mierze zależeć od tego, czy zdecydowałeś się na specjalizację poświęconą fizycznej geografii lub geografii dotyczącej człowieka, choć na poziomie licencjackim często te zagadnienia podejmowane są bez konieczności podjęcia decyzji o wyborze konkretnej ścieżki rozwoju.
Geografia człowieka zajmuje się badaniem ludzkich społeczeństw – jak działają, rozwijają się i jakie stoją przed nimi wyzwania. Jeśli więc wybierzesz specjalizację dotyczącą geografii człowieka, możesz omówić takie kwestie, jak zmiana populacji, praktyki kulturowe i religijne lub różne aspekty globalizacji. Z drugiej strony geografia fizyczna polega na zrozumieniu procesów fizycznych Ziemi – od klimatu i systemów pogodowych, po trzęsienia ziemi i formacje skalne, aż po to, co dzieje się na dnie oceanu.
Ponownie odzwierciedlając różnorodność tematów geografii, wymagania wstępne na geografia studia mogą się różnić i często są stosunkowo elastyczne pod względem wymaganego wykształcenia akademickiego. Oczekuje się zazwyczaj, że kandydaci będą studiować niektóre aspekty geografii i osiągną dobre oceny na poziomie szkoły średniej. Powiązane przedmioty ścisłe i społeczne mogą również stanowić atut, w tym fizyka, chemia, biologia, matematykę, socjologia, historia. Warto, abyś zadał sobie ważne pytanie i potrafił wyjaśnić, dlaczego chcesz studiować geografię, być może w odniesieniu do potencjalnych przyszłych zawodów geograficznych lub tematów, które Cię szczególnie interesują. Na polskich uniwersytetach czy uczelniach najważniejsze są wyniki maturalne, rzadko zdarza się, że przyszły student poproszony jest o wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Zagraniczni studenci będą musieli przedstawić dowód znajomości języka używanego do nauczania kursu.
Studia na poziomie licencjackim zazwyczaj trwają trzy lub cztery lata, w zależności od kraju studiów (w Polsce trwają 3 lata), podczas gdy studia magisterskie trwają jeden lub dwa lata. Metody nauczania obejmą wykłady, seminaria i pracę w terenie, często obejmujące dłuższe wyjazdy do różnych lokalizacji. Ponieważ geografia jest tak szerokim przedmiotem, studenci mają możliwość wyboru spośród szerokiej gamy opcjonalnych modułów. Nie oznacza to koniecznie wyboru między geografią fizyczną lub geografią ludzką; często można łączyć elementy obu tych dziedzin. Ocena opiera się na egzaminach, pracy na zajęciach i pracach w terenie. Pod koniec studiów, studenci zazwyczaj piszą pracę licencjacką lub/i magisterską na wybrany przez siebie temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here