Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to, obok analizy technicznej, jeden z najpopularniejszych sposobów na ocenę potencjalnej inwestycji. Pozwala ona na dokonanie rzetelnej ewaluacji spółki, której walory chcielibyśmy zakupić. Dzięki niej można wyszukać na rynku rzetelne podmioty o stabilnych fundamentach, których walory sprzedawane są w atrakcyjnych cenach.

Analiza fundamentalna – bo dobre wyniki płyną z fundamentów

Wycenianie wartości spółek bazując na ich fundamentach, pozwala na dość skuteczne przewidywanie ich przyszłej sytuacji rynkowej, która ma istotny wpływ na wycenę akcji. Oczywiście nie da się w stu procentach przewidzieć zachowania rynku akcji i tego, jak konkretne przedsiębiorstwo będzie radziło sobie w najbliższych miesiącach czy latach. Jednak dogłębna analiza jej zadłużenia, rentowności, przepływów pieniężnych, sytuacji makroekonomicznej, sytuacji rynkowej i innych istotnych aspektów związanych z jej działalnością pozwala na prognozowanie sytuacji rynkowej w przyszłości.

Oczywiście analiza fundamentalna również może dawać błędne wskazania, chociażby z uwagi na wpływ subiektywnych odczuć osoby dokonującej analizy (np. entuzjazm do danej branży czy marki). Jednak bardzo często okazuje się ona jednym z najdokładniejszych wskaźników przyszłej sytuacji rynkowej.

Jak wykonać analizę fundamentalną?

Najważniejszym dokumentem, i zarazem pierwszym, po które powinny sięgnąć osoby wykonujące analizę fundamentalną, jest sprawozdanie finansowe spółki. Udziela ono mnóstwo cennych informacji, m.in. dotyczących rynkowych trendów – pozwala dostrzec rosnące lub spadające obroty spółek, osiągane zyski itp. Do najważniejszych mierników, pozwalających na ocenę sytuacji zalicza się:

  • utarg – czyli całkowita sprzedaż spółki. W przypadku tendencji wzrostowej można oczekiwać na dalszy potencjał do rozwoju firmy,
  • marża netto – oblicza się ją, dzieląc zysk netto przez utarg. Dobrze obrazuje jaką rentownością cechuje się spółka. Stabilna i stała lub rosnąca marża, pozwala pozytywnie spoglądać w przyszłość,
  • PE, czyli cena do dochodu – pozwala łatwo porównać między spółki giełdowe i wybrać spośród nich tę, której walory nie są przewartościowane. Jeśli PE jest niski, to może to oznaczać dobrą okazję inwestycyjną i potencjał do wzrostów, ale również niewielkie zainteresowanie ze strony inwestorów. Taką sytuację można zaobserwować m.in. na polskich spółkach w posiadaniu Skarbu Państwa. Wysoki współczynnik PE świadczy o wysokim zainteresowaniu, ale może wskazywać również na przewartościowanie jej walorów. Na tej linii przebiega typowy podział pomiędzy spółkami Value i Growth, czyli tymi o zdrowych fundamentach i stabilnym rozwoju i „modnymi spółkami” wzrostowymi, które rosną w dużej mierze dlatego, ze znajdują się na topie.

Analiza techniczna może być bardzo skutecznym narzędziem w rękach uważnego inwestora. Daje możliwości skutecznego przewidywania przyszłej sytuacji rynkowej firmy i zajęcia odpowiednich pozycji na giełdzie. Dokonując analizy fundamentalnej, sprawdź także wskazania techniczne, by znaleźć najlepszy moment na rozpoczęcie inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here