ZUS a przedsiębiorcy

Przedsiębiorczość? To szerokie pojęcie, na którego temat można by wypowiadać się bez ograniczeń. Wiele jest również spraw, które należałoby rozważyć jeżeli chodzi o same prawa przedsiębiorców.

Na uwagę nasuwa się w tym momencie prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Ludzie ci osiągają przeważnie dochody wynikające z przysługujących im świadczeń rentowych realizowanych w większości wypadków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mają oni jednak możliwość dopracowania sobie do tego świadczenia pewnej dodatkowej kwoty ustawowo przysługującej. Odprowadzają także składki na ubezpieczenie zdrowotne ze swoich świadczeń.

Jaka jest nieprawidłowość?

W tej sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna zamierza otworzyć swoją działalność gospodarczą, z góry jest informowana, że prócz dotychczas obejmującej ją składki na ubezpieczenie zdrowotne, a przypomnijmy, że jest ono odprowadzane ze świadczenia danej jednostki, musi ona jeszcze dodatkowo płacić oddzielne składki z tytułu rozpoczęcia funkcjonowania firmy. Nie byłoby nic w tym wszystkim dziwnego, gdyby jeszcze dana osoba zatrudniała wielu pracowników.

Często zdarza się tak, iż to jedna osoba zajmuje się daną firmą, a mimo to musi jeszcze odprowadzać dodatkowe składki zdrowotne. Czy to jest sprawiedliwe? Otóż nie. Dobrowolność składek ZUS. To właśnie rozwiązanie powinno być wprowadzone dla pewnego rodzaju przedsiębiorczości. Skoro mamy już składki odprowadzane, należałoby rozważyć wdrożenie dodatkowego systemu bardziej motywującego do tego typu działań, jeśli ZUS już tak koniecznie chce te procedury zachować. W innym przypadku zmuszanie do dodatkowego uiszczania opłat, które i tak już wnosimy jest jawnym naciąganiem społeczeństwa na ponoszenie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Dobrowolne składki poparte jakimś bonusem z pewnością bardziej zachęciłyby płatnika do realizowania dodatkowych przelewów. Może właśnie w tym kierunku ustawodawcy powinni pójść? Kwestia głębokiego przemyślenia. Odpowiedź zostawiam do rozważenia czytelnikowi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here