ubezpieczenia komunikacyjne

Do polis komunikacyjnych zaliczane są m.in. obowiązkowe świadczenia OC oraz dobrowolne ubezpieczenia AC oraz NNW. W czasie wakacji oraz ferii wiele osób decyduje się na podróż za granicę własnym pojazdem. Warto wiedzieć, czy polisy komunikacyjne obowiązują również poza terenem Polski.

OC

Obowiązkowe świadczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wystawione przez polski zakład ubezpieczeń uznawane jest również w innych krajach Unii Europejskiej oraz państwach EOG. Jeśli dana osoba decyduje się wyjechać na ferie lub wakacje za granicę powinna jednak mieć przy sobie dowód zawarcia umowy z konkretną firmą. Władze państw UE oraz EOG nie mają bowiem dostępu do polskiej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jadąc na wakacje lub ferie do Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Rosji poza standardowym OC trzeba również posiadać Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego, popularnie nazywanego Zieloną Kartą. Jest ona wymagana również w Iranie, Maroko oraz Tunezji.

AC

Autocasco to dobrowolne świadczenie, którego zakres obejmuje naprawę auta w przypadku kolizji spowodowanej przez właściciela polisy lub usunięcie szkody powstałej na skutek wydarzeń losowych, niezależnych od posiadającego dane świadczenie. AC jest polisą ograniczoną terytorialnie. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają w OWU, że ochrona nie dotyczy szkód powstałych na terytorium państw, należących do byłego ZSSR. Zakres polisy można jednak rozszerzyć  za dodatkową opłatą.

Assistance

ASS w swojej podstawowej wersji dodawane jest zwykle jako bezpłatne uzupełnienie polisy OC. Wsparcie w ramach świadczenia ma jednak wówczas ograniczenia terytorialne. W rozszerzonej oraz optymalnej wersji ASS można natomiast liczyć na pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego na terenie Polski oraz większości krajów europejskich.

Polisa komunikacyjna OC obowiązuje w państwa UE oraz EOG. Przed wyjazdem do niektórych państw trzeba jednak kupić Zieloną Kartę. W przypadku AC zakres ochrony nie obejmuje zwykle szkód powstałych na terytorium państw, należących do byłego ZSRR. Assistance w podstawowej wersji jest ograniczony terytorialnie. Warto zatem rozszerzyć jego zakres, korzystając z szerokiego wyboru ofert dostępnych na stronie https://cuk.pl/. Przed zakupem należy pamiętać o zapoznaniu się z dokumentem OWU, w którym są podane informacje m.in. o obszarze, na którym obowiązuje dana polisa oraz o sytuacjach, które uniemożliwiają skorzystanie z świadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here