Weksle Inwestycyjne

Obecnie, tradycyjne formy inwestowania pieniędzy stają się coraz mniej opłacalne. Dodatkowo obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych spowodowało znaczny spadek opłacalności lokat czy też części papierów wartościowych. Nic więc dziwnego, że niektórzy inwestorzy poszukują alternatywnych źródeł na pomnażanie swojego majątku. Rozwiązaniem mogą być Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe, które łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa oraz przejrzyste zasady inwestycji. Co warto wiedzieć o tej formie pomnażania środków pieniężnych?

Co to są weksle inwestycyjne?

Weksel inwestycyjny to papier wartościowy, który ma funkcję kredytową. W przypadku Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pieniądze pozyskiwane od inwestora wekslowego są używane przez Fundusz Hipoteczny Yanok do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców. Każda firma, która ma otrzymać wsparcie finansowe, jest wcześniej badana pod kątem m.in. zdolności kredytowej i płynności finansowej. Dodatkowo każda udzielona pożyczka zabezpieczona jest nieruchomością.

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe – zalety inwestycji to m.in. zabezpieczenie pożyczki hipoteką na nieruchomości. Nieruchomości te (są to atrakcyjne mieszkania, domy, działki budowlane oraz nieruchomości użytkowe) mają wartość co najmniej dwa razy większą niż wysokość udzielonej pożyczki, a w przypadku działek wartość ta jest co najmniej trzykrotnie wyższa niż udzielone finansowanie. To sprawia, że taka inwestycja jest bardzo dobrze zabezpieczona.

Inwestor, który nabywa Weksel Inwestycyjny Yanok, otrzymuje papier wartościowy, który przynosi mu stały dochód z dokonanej inwestycji. Rozwiązanie to nie wymaga inwestowania dużych kwot pieniędzy na długi okres. 

Dla kogo weksle inwestycyjne?

Weksle inwestycyjne są wartą do rozważenia opcją  w stosunku do lokat bankowych, aktywnego inwestowania w nieruchomości oraz funduszy inwestycyjnych. Ich zaletą jest stałe oprocentowanie, o wysokości uzależnionej od częstotliwości wypłaty odsetek. Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe są zawsze zabezpieczone nieruchomością.

Weksle inwestycyjne – zalety inwestycji z pewnością docenią inwestorzy, którzy stawiają na zróżnicowane rodzaje inwestycji. To rozwiązanie skierowane dla osób, które oczekują wyższego oprocentowania w porównaniu do lokat bankowych. Oczywiście każdy rodzaj inwestycji jest obarczony jakimś ryzykiem, jednak inwestycja w Weksle Nieruchomościowe Yanok znacząco je minimalizuje, dzięki czemu wybiera ją coraz więcej osób, stając się tym samym inwestorem wekslowym.

Jak przebiega proces inwestycji w Weksle Yanok?

Cały proces inwestycji można podzielić na kilka kroków. Oto one:

  1. Inwestor zakupuje Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe po dyskoncie. Cała procedura zamówienia odbywa się online bez konieczności kontaktu osobistego.
  2. Środki pieniężne trafiają na konto Funduszu Yanok zajmującego się udzielaniem pożyczek hipotecznych i tam zarabiają.
  3. W zależności od wybranej opcji wypłata zysku dla inwestora może następować raz na miesiąc, kwartał lub rok.

Ile można zarobić na wekslach inwestycyjnych?

Aby przybliżyć, jaki można uzyskać zwrot inwestycji, warto posłużyć się konkretnym przykładem. Kluczowym graczem na rynku inwestycji wekslowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok.

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe oferowane przez ten podmiot mają nominał zakupu 10 tys. zł. Od dnia 8 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowa oferta. Według jej założeń inwestor może liczyć na zysk:

  • 10 proc. w skali roku w przypadku inwestycji na 3 lata, z wypłatą odsetek co roku,
  • 8 proc. w skali roku w przypadku inwestycji na 3 lata, z wypłatą odsetek co kwartał,
  • 5,04 proc. w skali roku w przypadku inwestycji na 1 rok, z wypłatą co miesiąc.

Weksle inwestycyjne 10 proc. objęte zostały minimalną kwotą inwestycji – 100 tys. zł.

Bezpieczeństwo inwestycji w weksle gwarantuje prawo wekslowe oraz sytuacja poszczególnych emitentów tych papierów wartościowych. W przypadku Weksli Yanok są one w maksymalnie bezpieczne dzięki pozycji Funduszu Hipotecznego Yanok na rynku finansowym,  dużej przejrzystości informacji, które otrzymują. Inwestorzy wekslowi Funduszu Yanok są na bieżąco informowani o stanie finansowym Funduszu, który regularnie generuje coraz wyższe zyski . To ułatwia im również podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy ponownie, w kolejnym okresie rozliczeniowym, zdecydować się na taką formę inwestycji. W przypadku Funduszu Hipotecznego Yanok jeszcze jedną zaletą jest otrzymywanie cokwartalnych raportów finansowych o działalności podmiotu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here