Jedną z najczęściej stosowanych form komunikacji z firmami, kontrahentami i klientami jest korespondencja elektroniczna – korespondencja e-mailowa. Wspomaga ona codzienną pracę dając możliwość docierania do potencjalnych klientów z ofertą, przesyłania listów handlowych, umów, wymianę informacji biznesowych, w tym o nowych produktach i usługach. Korespondencja mailowa to wygodne rozwiązanie, jednak nieodpowiednie z niej korzystanie może doprowadzić do obniżenia jakości komunikacji, a w konsekwencji osłabieniu wizerunku Twojej firmy.

 

Cele szkolenia profesjonalna korespondencja biznesowa, e-mailowa:

 • Poznanie technik efektywnej komunikacji z klientem.
 • Podniesienie efektywności tworzenia biznesowej korespondencji mailowej, korespondencji elektronicznej.
 • Budowanie dobrych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Osoby na stanowiskach handlowych, menedżerskich.
 • Pracownicy działu obsługi klienta / Back Office.
 • Pracownicy działu personalnego, płac, administracji.
 • Osoby odpowiedzialne za kontakt mailowy z klientami.
 • Właściciele firm, przedsiębiorcy.

 

W programie szkolenia m.in.:

Efektywna komunikacja mailowa, biznesowa z klientem – zasady

 • Układ wiadomości, struktura oraz zawartość mailowej korespondencji biznesowej
 • Temat wiadomości
 • Powitanie
 • Treść wiadomości mailowej
  • Słowa ułatwiające i utrudniające sprzedaż / obsługę klienta
  • Język korzyści
 • Stopka wiadomości – tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości
 • Adresowanie wiadomości (BC, CC)
 • Załączniki
 • Potwierdzenie wysłania

Najczęściej popełniane błędy w komunikacji mailowej

Wysyłanie odpowiedzi na zapytania e-mailowe od klientów, uzyskiwanie informacji – przykłady i ćwiczenia

Redagowanie treści maila wysyłanego do klienta – przykłady i ćwiczenia

 

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty
 • Ćwiczenia
 • Dyskusje grupowe
 • Analizy przypadków
 • Mini-wykłady

 

Osoba prowadząca szkolenie

sebastian-szymanski-info

 

 

 

 

 

Czas trwania szkolenia

1 dzień (6 godzin) – Rozpoczęcie godz. 9:00 – zakończenie godz. 15:00.

 

Cena szkolenia

1250,00 zł netto za osobę.

W cenie szkolenia – materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

Dodatkowo:

 • Hot-line. Uczestnik może poprosić o indywidualne porady i wskazówki e-mailowe lub telefoniczne od wykładowcy do 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
 • Nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych wspomagających szkolenie w formie tradycyjnej.
 • Wskazanie bibliografii dopasowanej do treści szkolenia.

System rabatowy

 • Przy zgłoszeniu 2 osób – 5% rabatu.
 • Przy zgłoszeniu 3 osób – 10 % rabatu.
 • Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu.

 

zloz-zamowienie

 

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte organizowane są na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje na temat adresu i dojazdu będą wysyłane bezpośrednio do uczestników.

 

Informacje dodatkowe

Ze względu na warsztatowy i kameralny charakter zajęć, na szkoleniu grupa jest ograniczona do 8 osób! Minimalna liczba osób w grupie, zapewniająca rozpoczęcie zajęć to 2 osoby.

Powyższe szkolenie może zostać dopasowane do potrzeb Państwa Firmy i zrealizowane, jako szkolenie wewnętrzne (zamknięte).

 

zloz-zamowienie

 

Sprawdź nasze pozostałe szkolenia