Jedną z najczęściej stosowanych form komunikacji z firmami, kontrahentami i klientami jest korespondencja elektroniczna – korespondencja e-mailowa. Wspomaga ona codzienną pracę dając możliwość docierania do potencjalnych klientów z ofertą, przesyłania listów handlowych, umów, wymianę informacji biznesowych, w tym o nowych produktach i usługach. Korespondencja mailowa to wygodne rozwiązanie, jednak nieodpowiednie z niej korzystanie może doprowadzić do obniżenia jakości komunikacji, a w konsekwencji osłabieniu wizerunku Twojej firmy.

 

Cele szkolenia profesjonalna korespondencja biznesowa, e-mailowa

 • Poznanie technik efektywnej komunikacji z klientem.
 • Podniesienie efektywności tworzenia biznesowej korespondencji mailowej, korespondencji elektronicznej.
 • Budowanie dobrych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Osoby na stanowiskach handlowych, menedżerskich.
 • Pracownicy działu obsługi klienta / Back Office.
 • Pracownicy działu personalnego, płac, administracji.
 • Osoby odpowiedzialne za kontakt mailowy z klientami.
 • Właściciele firm, przedsiębiorcy.

 

zloz zamowienie Szkolenie profesjonalna korespondencja biznesowa, e mailowa

 

Program szkolenia

1. Efektywna komunikacja mailowa, biznesowa z klientem – zasady.

 • Układ wiadomości, struktura oraz zawartość mailowej korespondencji biznesowej.
 • Temat wiadomości.
 • Powitanie.
 • Treść wiadomości mailowej.
 • Stopka wiadomości – tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości.
 • Adresowanie wiadomości (BC, CC).
 • Załączniki.
 • Potwierdzenie wysłania.

2. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji mailowej.

3. Wysyłanie odpowiedzi na zapytania e-mailowe od klientów, uzyskiwanie informacji – ćwiczenia.

4. Redagowanie treści maila wysyłanego do klienta – przykłady i ćwiczenia.

 

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty.
 • Ćwiczenia.
 • Dyskusje grupowe.
 • Analizy przypadków.
 • Mini-wykłady.

 

Prowadzący szkolenie

 

bio Szkolenie profesjonalna korespondencja biznesowa, e mailowa

 

Szczegóły organizacyjne szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 8h szkoleniowych.
 • Ilość osób w grupie: 3-10.
 • Godzina rozpoczęcia: do ustalenia.
 • Miejsce szkolenia: u Klienta, bądź w innym wskazanym miejscu.
 • Termin szkolenia do ustalenia.

 


Cena szkolenia: 3000,00 zł netto


 

W cenie szkolenia

 • Materiały szkoleniowe.
 • Hot-line. Uczestnik może poprosić o indywidualne porady i wskazówki e-mailowe lub telefoniczne od wykładowcy do 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
 • Nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych wspomagających szkolenie w formie tradycyjnej.
 • Wskazanie bibliografii dopasowanej do treści szkolenia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestnika szkolenia.

 

Dodatkowe informacje

 • Program szkolenia może zostać dopasowany do potrzeb i specyfiki Państwa firmy.
 • Aby zamówić szkolenie potrzebujemy ok. 2-tygodniowego wyprzedzenia w rezerwacji terminu.
 • Szkolenie może zostać zamówione jako indywidualne (praca w formule 1 na 1 w formie indywidualnej sesji szkoleniowej).

 

zloz zamowienie Szkolenie profesjonalna korespondencja biznesowa, e mailowa

 

Opinie uczestników szkoleń

„Panie Sebastianie jeszcze raz dziękuję za szkolenie, które uświadomiło mi gdzie popełniam błędy i teraz wiem nad czym powinnam popracować, żeby być bardziej skutecznym sprzedawcą i przedsiębiorcą.” – Magdalena Wiszomirska Osowska

„Dzięki szkoleniu organizowanemu przez Sebby Sales Consulting mogłem podszkolić swój warsztat sprzedażowy i rozwinąć umiejętności, gdyż szkoleń w mojej firmie jest coraz mniej! Mam zamiar nadal korzystać z Państwa usług.” – Grzegorz Michałowski

 

Sprawdź nasze pozostałe szkolenia