kredyt a pożyczka

Kredyt oraz pożyczka to pojęcia, jakie wielokrotnie wykorzystujemy zamiennie. Nie są one jednakże z prawnego punktu widzenia identyczne, oraz ich skutki prawne mogą znamiennie się różnić. Kredyt a pożyczka – jakie są różnice?

Co to jest kredyt?
Kredyt może być oferowany tylko przez banki. Termin tenże znaczy kwotę zasobów finansowych, jaką firma finansowa oferuje kredytobiorcy na okres wskazany w umowie. Umowa dotycząca kredytu winna zostać skonstruowana w formie pisemnej. Musi zawierać takie elementy, jak: kwotę, zasady i okres zapłaty kredytu, wielkość oprocentowania (oraz warunki zmiany oprocentowania), i również wielkość prowizji. Należność winna zostać zapłacona w czasie ustalonym w powyższym dokumencie wraz z odsetkami. Oznacza to ustawa o kredycie konsumenckim. Klient może uzyskać kredyt po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej. Znaczy ona, że ewentualny kredytobiorca ma szansę miesięcznego regulowania rat. Od zdolności kredytowej zależy wielkość pożyczonej kwoty. Gdy osoba ubiegająca się o kredyt może zapłacić raty kredytu opiewającego na 5 tysięcy złotych, dostanie jedynie tyle, chociażby w sytuacji, kiedy ubiegała się o 10 tysięcy złotych. Przy wnioskowaniu o kredyt należy podać cel, na jaki ma on zostać wykorzystany. Należałoby wiedzieć, iż nie każde zadłużenie pieniężne zaciągnięte w banku można określić kredytem. Nie wszelkie produkty proponowane przez firmy bankowe spełniają bowiem takie kryteria, jak wielkość comiesięcznych rat czy ustalony czas zapłaty. Jest tak m.in. w wypadku kredytu odnawialnego w koncie.

Co to jest pożyczka?
Pożyczka jest niewątpliwie większym pojęciem aniżeli kredyt. Może jej udzielić nie jedynie firma finansowa, lecz również osoba fizyczna. Istotne jest, iż pożyczane pieniądze (czy przedmioty) muszą należeć do pożyczkodawcy, a nie do osób trzecich. Zasady dotyczące przyznawania pożyczek zostały odnotowane w Kodeksie cywilnym. Firmy pożyczkowe muszą działać też razem z Ustawą o kredycie konsumenckim. Żeby uzyskać tego rodzaju wsparcie finansowe, nie jest potrzebne podanie celu, w jakim pieniądze mają zostać wydane. Co więcej, pożyczki nieprzekraczające 500 zł nie muszą być podpisywane na bazie umowy. Oddanie pieniędzy może wystąpić na bazie reguł, jakie ustalą pomiędzy sobą pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Dokument winien zostać zatwierdzony dopiero przy pożyczaniu kwoty lub przedmiotów o wartości ponad 500 zł.

Rozbieżność pomiędzy kredytem i pożyczką

Podstawowa rozbieżność pomiędzy kredytem oraz pożyczką to podmiot oferujący wsparcia pieniężnego. W wypadku kredytu jest to tylko bank, tymczasem pożyczki – firma czy także osoba fizyczna. Przeznaczenie uzyskanych kapitałów musi zostać określone przez kredytobiorcę. Tymczasem pożyczkobiorca może wydać uzyskaną kwotę czy poświęcić pożyczone przedmioty na jakikolwiek cel, jakiego nie ma obowiązku przedstawiać. Inną rozbieżnością między kredytem i pożyczką jest sposób uregulowania prawnego. Informacje na temat przyznawania kredytu znajdują się w prawie bankowym, natomiast pożyczki – w Kodeksie cywilnym. Następnym niezwykle istotnym czynnikiem dzielącym te dwa rodzaje pożyczania jest typ umowy. Kredytobiorca oraz kredytodawca mają obowiązek podpisać umowę, w jakiej odnajdą się informacje m.in. o czasie oraz kosztach połączonych z podjętym zobowiązaniem. Tymczasem w wypadku pożyczki poniżej 500 zł nie ma potrzeby podpisywania umowy. Taki dokument należy sporządzić wówczas, kiedy wartość pieniędzy czy przedmiotów przewyższa ową kwotę.
Z kredytem zawsze połączone są opłaty, takie jak prowizja i odsetki, tymczasem pożyczka może być bezpłatna. Pożyczka różni się od kredytu również formą własności przekazywanego kapitału. Kredytobiorca otrzymuje kapitał do własnej dyspozycji, jednakże nie staje się on jego własnością. Z kolei pożyczka jest własnością pożyczkobiorcy. Istotne jest także to, iż pożyczkodawca może pożyczać nie własne pieniądze, tymczasem osoba oferująca pożyczki może rozporządzać tylko kapitałem, będącym jej własnością, nie może rozporządzać pieniądzem nienależącym do niej.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPraca
Następny artykułZeznanie podatkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here