Czy warto studiować biologię?

Młody człowiek wchodząc w dorosłość musi podjąć wiele decyzji, które rzutują na jego dalszą przyszłość zawodową. Nie jest to łatwe zadanie. Niektórzy mają sprecyzowane cele i zainteresowania, innym decyzja o wyborze kierunku studiów sprawia niemałą trudność. Jakie studia wybrać? Uczelnie oferują coraz ciekawsze kierunki studiów, jednak warto zastanowić się co tak naprawdę nas interesuje, ponieważ później podjęta praca powinna być jednocześnie przyjemnością i dawać satysfakcję. Także nauka przychodzi nam łatwiej, gdy studiujemy interesujące nas zagadnienia. Jednym z ciekawszych i dających perspektywy na przyszłość kierunków studiów jest biologia.
Czym właściwie zajmuje się biologia? Ogólnie mówiąc, biologia jest gałęzią nauki zajmującą się badaniem organizmów żywych. Ta niezwykle obszerna dziedzina zajmuje się różnymi aspektami nauk o życiu, takimi jak charakterystyka, zachowanie, czy klasyfikacja organizmów żywych oraz badaniami zależności zachodzących pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym.
Jak wyglądają studia z biologii? Czy warto podjąć naukę na tym kierunku? Na kierunku biologia studia trwają pięć lat. Można zdecydować się na jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, które kończą się obroną pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu naukowego magistra. Drugą opcją jest ukończenie trzyletnich studiów licencjackich pierwszego stopnia, a następnie ewentualne kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia, po których również otrzymujemy stopień magistra. Studia z biologii prowadzone są na większości uniwersytetów w Polsce oraz za granicą. Studiować można w trybie dziennym lub zaocznym, godząc w ten sposób pracę z podnoszeniem kwalifikacji. Studenci mogą liczyć na stypendia socjalne i naukowe.
Kto może studiować biologię? Studia z biologii dedykowane są przede wszystkim osobom interesującym się ogólnie pojętą biologią lub dziedzinami pokrewnymi, takimi jak np. medycyna czy leśnictwo. Na kierunku biologia studia są ciekawe, ponieważ oprócz nauki na wykładach i konwersatoriach, student uczęszcza na zajęcia praktyczne, odbywające się w laboratoriach oraz w terenie. W zależności od upodobań należy wybrać specjalizację, którą może być m.in. ekologia i różnorodność biologiczna, biologia lasu, biologia człowieka, biologia środowiska, biologia eksperymentalna, mikrobiologia, genetyka lub specjalizacja nauczycielska. Różnorodność przedmiotów na które uczęszcza student sprawia, że po ukończeniu studiów absolwent ma szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności. Może więc starać się o pracę w laboratoriach, szkołach i wielu innych jednostkach. Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych, badawczych i kontrolnych w różnych dziedzinach przemysłu, administracji, szkolnictwie, placówkach ochrony przyrody i jednostkach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach doradztwa rolniczego, ośrodkach hodowli zwierząt i roślin, ogrodach botanicznych i zoologicznych, placówkach zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym i restrukturyzacją obszarów wiejskich oraz terenowych stacjach badawczych. Często też znajdują zatrudnienie w redakcjach czasopism, radiowych i telewizyjnych. Jak widać biologia to studia dające bardzo szerokie możliwości.
Czego dowiemy się na studiach z biologii? Absolwent biologii uzyskuje wiedzę z takich dziedzin jak anatomia i fizjologia człowieka, roślin i zwierząt, dzięki kształceniu na przedmiotach takich jak zoologia kręgowców i bezkręgowców, botanika, anatomia, fizjologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, genetyka, morfologia roślin, paleontologia, geologia, chemia fizyczna, organiczna i nieorganiczna, biochemia oraz biofizyka.
Absolwenci biologii mają duże szanse awansu zawodowego i rozwijania kariery. Wielu z nich decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich lub pracuje naukowo, zdobywając coraz wyższe stopnie naukowe. Przyczyniają się tym samym do rozwoju wiedzy w tej ważnej dziedzinie, zajmującej się zarówno człowiekiem, jak i całym otaczającym go życiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here