Audyt sprzedaży przeznaczony jest dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw gdzie zachodzą relacje firma-klient (B2C), firma-firma (B2B).

Audyt sprzedaży ma na celu przegląd polityki sprzedaży i ocenę efektywności podejmowanych działań oraz pomaga właścicielom firm i osobom zarządzającym ujawnić możliwości zwiększenia wydajności, a ostatecznie uzyskać wzrost przychodów ze sprzedaży.

opinia-obrazek

opinia-obrazek1

Audyt sprzedaży – Korzyści:

 • Obiektywna ocena działań sprzedażowych firmy.
 • Możliwość zweryfikowania, które zadania są realizowane skutecznie, a które wymagają modyfikacji lub zmiany.
 • Zaproponowanie wdrożenia rozwiązań i usprawnień dla efektywnej pracy działów sprzedaży i obsługi klienta w firmie.

Audyt sprzedaży – Zakresy:

Zakres podstawowy

Obejmuje ogólną analizę i ekspertyzę. Audyt sprzedaży bada większość obszarów związanych ze sprzedażą w oparciu o informacje wewnętrzne firmy. Na podstawie wskazówek i informacji klienci sami opracowują plany i samodzielnie je wdrażają.

zloz-zamowienie

Zakres uproszczony

Obejmuje szczegółową analizę jedynie wybranych obszarów związanych ze sprzedażą, które chce przedefiniować i przemodelować firma, chociażby ze względu na ograniczony czas i chęć wprowadzenia szybkich zmian. Rekomendowane są tu usprawnienia i działania podnoszące efektywność procesu sprzedaży.

zloz-zamowienie

Zakres pełny

Obejmuje szczegółową analizę wszystkich obszarów procesu sprzedaży, ekspertyzę, opracowanie i wprowadzenie konkretnych planów, działań.

zloz-zamowienie

W ramach audytu sprzedaży analizujemy m.in. następujące obszary:

 • Przebieg procesu sprzedaży
 • Planowanie sprzedaży i kontrola wyników
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Metody sprzedaży
 • Kanały sprzedaży
 • Strategię sprzedaży
 • Ofertę handlową firmy
 • Kompetencje i fachowość pracowników – poziom umiejętności zawodowych.
 • Strukturę działu sprzedaży
 • Systemy motywacyjne pracowników działu sprzedaży
 • Obsługę klienta – proces, logistykę
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Możemy też zbadać i przeanalizować wiele innych elementów, które mają wpływ na efektywność sprzedaży, i na które chce zwrócić uwagę Zamawiający.

Osoba prowadząca audyt sprzedaży

sebastian-szymanski-info

 

zloz-zamowienie

Sprawdź nasze pozostałe usługi: