Audyt sprzedaży przeznaczony jest dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw gdzie zachodzą relacje firma-klient (B2C), firma-firma (B2B).

 

Audyt sprzedaży ma na celu przegląd polityki sprzedaży i ocenę efektywności podejmowanych działań oraz pomaga właścicielom firm i osobom zarządzającym ujawnić możliwości zwiększenia wydajności, a ostatecznie uzyskać wzrost przychodów ze sprzedaży.

opinia 6 Audyt sprzedaży

opinia 7 Audyt sprzedaży

 

Audyt sprzedaży – Korzyści:

 • Obiektywna ocena działań sprzedażowych firmy.
 • Możliwość zweryfikowania, które zadania są realizowane skutecznie, a które wymagają modyfikacji lub zmiany.
 • Zaproponowanie wdrożenia rozwiązań i usprawnień dla efektywnej pracy działów sprzedaży i obsługi klienta w firmie.

 

Audyt sprzedaży – Zakresy

Zakres podstawowy

Obejmuje ogólną analizę i ekspertyzę. Audyt sprzedaży bada większość obszarów związanych ze sprzedażą w oparciu o informacje wewnętrzne firmy. Na podstawie wskazówek i informacji klienci sami opracowują plany i samodzielnie je wdrażają.

 

Zakres uproszczony

Obejmuje szczegółową analizę jedynie wybranych obszarów związanych ze sprzedażą, które chce przedefiniować i przemodelować firma, chociażby ze względu na ograniczony czas i chęć wprowadzenia szybkich zmian. Rekomendowane są tu usprawnienia i działania podnoszące efektywność procesu sprzedaży.

 

Zakres pełny

Obejmuje szczegółową analizę wszystkich obszarów procesu sprzedaży, ekspertyzę, opracowanie i wprowadzenie konkretnych planów, działań.

 

zloz zamowienie Audyt sprzedaży

 

W ramach audytu sprzedaży analizujemy m.in. następujące obszary:

 • Przebieg procesu sprzedaży.
 • Planowanie sprzedaży i kontrola wyników.
 • Zarządzanie sprzedażą.
 • Metody sprzedaży.
 • Kanały sprzedaży.
 • Strategię sprzedaży.
 • Ofertę handlową firmy.
 • Kompetencje i fachowość pracowników – poziom umiejętności zawodowych.
 • Strukturę działu sprzedaży.
 • Systemy motywacyjne pracowników działu sprzedaży.
 • Obsługę klienta – proces, logistykę.
 • Zarządzanie relacjami z klientami.

Możemy też zbadać i przeanalizować wiele innych elementów, które mają wpływ na efektywność sprzedaży, i na które chce zwrócić uwagę Zamawiający.

 

Osoba prowadząca audyt sprzedaży

bio Audyt sprzedaży

 

 

 

 

Termin realizacji usługi

Do 4 tygodni od ustalonej przez strony daty rozpoczęcia prac.

W skład usługi wchodzą m.in:

 • Konsultacje z kierownictwem / zarządem firmy
 • Określenie obszarów audytu i przygotowanie projektu w oparciu o analizę potrzeb
 • Przygotowanie narzędzi audytowych
 • Audyt w miejscu wskazanym przez klienta
 • Przygotowanie raportu końcowego rekomendującego kierunki zmian
 • Przedstawienie i omówienie raportu końcowego z klientem

 

Koszt audytu

Dokładna wycena zostanie przedstawiona po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia.

 

zloz zamowienie Audyt sprzedaży